ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ "พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา"

Author: supattra peungkusol/Wednesday, August 3, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  กำหนดการตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (487)/Comments (0)

Documents to download