ข่าวสาร

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียน ตุลาคม 2559

Author: supattra peungkusol/Wednesday, August 17, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดสอน       

* Grammar                   

 เริ่มเรียน 1  ต.ค. 59              09.00-10.40 น.  (ส)     2,000 บ.    20 คาบ

* Reading                     

  เริ่มเรียน  1  ต.ค. 59             10.40-12.20 น.  (ส)     2,000 บ.    20 คาบ

* Business English        

 เริ่มเรียน 1  ต.ค. 59             09.00-12.20 น.   (ส)    4,000 บ.    40 คาบ

* Conversation                

 เริ่มเรียน 1  ต.ค. 59            13.00-16.20 น.  (ส)  3,500 บ.        40 คาบ

* Writing                        

 เริ่มเรียน 1  ต.ค. 59              09.00-12.20 น.  (ส)  4,000 บ.      40 คาบ

* TOEIC                          

 เริ่มเรียน 2  ต.ค. 59            09.00- 14.40 น. (อา)   6,000 บ.     60 คาบ

* TOEFL                        

 เริ่มเรียน 2  ต.ค. 59             09.00- 14.40 น. (อา)   6,000 บ.    60 คาบ

* English Communication         

 เริ่มเรียน 3  ต.ค. 59          18.00-19.40 น. (จ, พ)  3,500 บ.     40 คาบ

* Grammar + Reading      

 เริ่มเรียน 3  ต.ค. 59                 18.00-19.40 น. (จ, พ)  3,500 บ.    40 คาบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (2049)/Comments (0)

Documents to download