ข่าวสาร

ขอเชิญคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการไปเป็นเกียรติและร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

Author: supattra peungkusol/Tuesday, September 6, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศึกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หากคณาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อของท่านได้ที่นางประกาย  แพงคูณ
กำหนดการงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (418)/Comments (0)

Documents to download

x