ข่าวสาร

แจ้งการเปลี่ยนชื่อคณะสหเวชศาสตร์ เป็น คณะกายภาพบำบัด

Author: supattra peungkusol/Tuesday, September 20, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนจาก คณะสหเวชศาสตร์ เป็น คณะกายภาพบำบัด โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Physical Therapy โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

Print

Number of views (425)/Comments (0)

Documents to download

x