ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

Author: supattra peungkusol/Wednesday, September 21, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยเลื่อนเวลาการเปิดอบรมดังนี้

* Grammar 29 ต.ค. 59 09.00-10.40 น. (ส) 2,000 บ. 20 คาบ

* Reading 29 ต.ค. 59 10.40-12.20 น. (ส) 2,000 บ. 20 คาบ

* Business English 29 ต.ค. 59 09.00-12.20 น. (ส) 4,000 บ. 40 คาบ

* Conversation 29 ต.ค. 59 13.00-16.20 น. (ส) 3,500 บ. 40 คาบ

* Writing 29 ต.ค. 59 09.00-12.20 น. (ส) 4,000 บ. 40 คาบ

* TOEIC 30 ต.ค. 59 09.00- 14.40 น. (อา) 6,000 บ. 60 คาบ

* TOEFL 30 ต.ค. 59 09.00- 14.40 น. (อา) 6,000 บ. 60 คาบ

* English Communication 31 ต.ค. 59 18.00-19.40 น. (จ, พ)3,500 บ. 40 คาบ

* Grammar + Reading 31 ต.ค. 59 18.00-19.40 น. (จ, พ)3,500 บ. 40 คาบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-649-5000 ต่อ 16292, 16219

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 096-737-7129
 

ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่าง

Print

Number of views (1643)/Comments (0)

Documents to download

x