ข่าวสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0211 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

Author: supattra peungkusol/Monday, September 26, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-0211 สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

ดังนี้

1.น.ส.หิรัญกร นิกรแสน
2.น.ส.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง
3.น.ส.อนุสรา ดีไหว้
4.นายมนตรี วรารักษ์สัจจะ
5.น.ส.ลินัฐฏา กุญชรินทร์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 634 อาคาร 6 ชั้น 3

Print

Number of views (326)/Comments (0)

x