ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4027 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะมนุษยศาสตร์

Author: supattra peungkusol/Monday, September 26, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4027 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ความแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

1.นางสาวสุชิตา สกุลชัยรุ่งเรือง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นไปสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 – 12.00 น. สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 243 อาคาร 2 ชั้น 4

Print

Number of views (366)/Comments (0)

x