ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมโครงการครุบูชา การศึกษาบัณฑิต

Author: supattra peungkusol/Wednesday, September 28, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการครุบูชา การศึกษาบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และสืบทอดประเพณีการไหว้ครู ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร รายละเอียดและกำหนดการตามเอกสารที่แนบมา 

Print

Number of views (349)/Comments (0)

Documents to download

x