ข่าวสาร

โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Author: supattra peungkusol/Wednesday, October 19, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ดำเนินการจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทได้รับการพิจารณาคัดเลือก โดยให้ผลประโยชน์คุ้มครองทุกแห่งทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยรายละเอียดของประกันอุบัติเหตุดังกล่าวนี้ดูได้ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (436)/Comments (0)

Documents to download