ข่าวสาร

จองห้องประชุมส่วนกลางด้วยระบบออนไลน์

Author: supattra peungkusol/Wednesday, October 19, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบจองห้องประชุมส่วนกลางออนไลน์เพื่อให้บริการสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ได้ที่ http://roombook.swu.ac.th/swu/roombook/index.php หรือ website ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  และสามารถใช้รหัสบัวศรี ID ของตนเองเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองได้ รายละเอียดเพิ่มเติมและคู่มือการจองดูได้จากเอกสารที่แนบมา 

Print

Number of views (735)/Comments (0)

Documents to download