ข่าวสาร

นิสิตชาวจีนคณะมนุษยศาสตร์ได้รับรางวัลประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติ

Author: supattra peungkusol/Tuesday, October 25, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

Miss Zhumei He นิสิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ช้้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ เป็นตัวแทนนิสิต มศว เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราขทาน  สมเด็จพระนางเจ้าสิริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวข้อ “ป่่ารักน้ำ นำความสุขทุกชีวี”  ได้รับรางวัลชมเชย  จากการประกวดในครั้งนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้นจำนวน 26 คน จาก 7 สัญชาติ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 (ภาพจาก : กองกิจการนิสิต)

 


Print

Number of views (347)/Comments (0)