ข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Author: supattra peungkusol/Tuesday, November 1, 2016/Categories: ข่าวทุน

มศว คลินิก ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ หรือบุคลากรที่เคยเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แจ้งความจำนงและแจ้งรายชื่อในการขอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมชำระเงินค่าวัคซีนล่วงหน้า ในราคา 650 บาท โดยคณะมนุษยศาสตร์ท่านสามารถแจ้งรายชื่อและชำระเงินล่วงหน้าได้ที่นางประกาย  แพงคูณ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนางประกาย จะนำรายชื่อและจำนวนเงินส่งไปที่ มศว คลินิก และให้ทางคลินิกดำเนินการออกใบเสร็จ และใบรับรองแพทย์ประกอบการฉีดวัคซีนให้ท่านในวันที่ท่านไปรับบริการฉีดวัคซีนตามที่แจ้งความจำนง ท่านสามารถดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (533)/Comments (0)

Documents to download