ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 1/2560

Author: supattra peungkusol/Tuesday, November 15, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี รุ่นที่ 1/2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเปิดเรียนวันแรก ( 21 มกราคม 2560) เวลาเรียนทั้งหมด 36 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ 
คอร์สที่เปิดดังนี้.....

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 1 4,000 บาท
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 2 4,000 บาท
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 3 4,000 บาท
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 4 4,000 บาท
ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 1 4,600 บาท
เตรียมสอบ TOPIK I 4,600 บาท
ภาษาจีน ระดับต้น 1 4,000 บาท
ภาษาจีน ระดับต้น 2 กลุ่ม 1 4,000 บาท
ภาษาจีน ระดับต้น 2 กลุ่ม 2 4,000 บาท
ภาษาจีน ระดับต้น 3 4,000 บาท
ภาษาจีน ระดับต้น 4 4,000 บาท
ภาษาจีน ระดับกลาง 1 4,600 บาท
ติวสอบ Pat 7.4 4,600 บาท
ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 1 4,000 บาท
ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 2 4,000 บาท
ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 3 4,000 บาท
เตรียมสอบวัดระดับ N 2 4,600 บาท
เตรียมสอบวัดระดับ N 3 4,600 บาท
เตรียมสอบวัดระดับ N 4 4,600 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-649 5000 ต่อ 16292 และโทรศัพท์มือถือหมายเลข 096-735-8045

facebook :  www.facebook.com/swu.cjk

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (5239)/Comments (0)

Documents to download