ข่าวสาร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์

Author: supattra peungkusol/Wednesday, November 23, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12 "อยู่ดี กินกี มีสุข : มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ" รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (498)/Comments (0)

Documents to download