ข่าวสาร

โทรศัพท์ติดต่อภายในของคณะมนุษยศาสตร์ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้

Author: supattra peungkusol/Friday, December 9, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์

 

ในขณะนี้โทรศัพท์ติดต่อภายในคณะ (สายใน) อยู่ในระหว่างการแก้ไขระบบจึงไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หากโทรศัพท์ติดต่อภายในคณะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ ทางประชาสัมพันธ์จะแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือเหตุด่วนใดๆติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ที่หมายเลข 094-463-0053

Print

Number of views (424)/Comments (0)

x