ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

Author: supattra peungkusol/Wednesday, December 21, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการดังกล่าวได้จัดทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ SWU-SET ให้แก่นิสิต มศว ในชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 4 ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ จำนวน 14,924 คน ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการจัดสอบดังกล่าว ให้นิสิตได้ทราบและเตรียมความพร้อม  ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (534)/Comments (0)

Documents to download

x