ข่าวสาร

สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

Author: supattra peungkusol/Friday, December 23, 2016/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 - 29 ธันวาคม 2559  นิสิตทีี่สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://uis.ocsc.go.th นิสิตสามารถดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอบชิงทุนได้ตามเอกสารที่แนบมา 

Print

Number of views (494)/Comments (0)

Documents to download

x