ข่าวสาร

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

Author: supattra peungkusol/Tuesday, January 10, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวทุน

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้ที่ http://ird.oop.swu.ac.th และส่งใบสมัครกลับมาที่นายกฤษฎา  สารทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 11032 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (645)/Comments (0)

Documents to download