ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการถวายพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Author: supattra peungkusol/Tuesday, January 17, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตครบ 100 วัน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์  และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดทำโครงการถวายพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ร้อย...ความภักดี แห่งศรีนครินทร์" ในวันที่ 20 มกราคม 2560  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอนิทรรศการ q23 ชั้น2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี และสนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหมกมลาศน์ มศว ประสานมิตร  

กำหนดการตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (455)/Comments (0)

Documents to download

x