ข่าวสาร

ประกาศผลการสอบ TOEIC รอบวันที่ 19 มกราคม 2560

Author: supattra peungkusol/Thursday, January 26, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตที่สอบ TOEIC ในวันที่ 19 มกราคม 2560 กับทางคณะมนุษยศาสตร์ สามารถมารับผลคะแนนได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-649 -5000 ต่อ 16292

Print

Number of views (567)/Comments (0)

x