ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

Author: supattra peungkusol/Monday, February 20, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET นิสิตชั้นปีที่ 1,2 และ ปีที่ 4 รอบวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. หากนิสิตคนใดติดธุระสำคัญไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้แจ้งชื่อ นามสกุล รหัสนิสิต เบอร์ติดต่อ โดยด่วน ทางอีเมล์ supattrape@g.swu.ac.th ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้นิสิตมาเข้าสอบรอบวันที่ 22 เมษายน 2560 แทน 

Print

Number of views (1699)/Comments (0)

Documents to download