ข่าวสาร

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Action Research in English as a Foreign Language Classroom”

Author: supattra peungkusol/Thursday, March 9, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วย หลักสูตร ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จะจัดโครงการ บรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ

Action Research in EFL classrooms 

โดย Dr. Adel Al-Bataineh จาก Illinois State University, USA 

ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้อง 222 คณะมนุษยศาสตร์ 

 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในวันและเวลาดังกล่าว

โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.นราธิป ธรรมวงศา 

เบอร์ 02 649 5000 ต่อ 16402 หรือ narathip@g.swu.ac.th

 

หลักสูตร ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

Print

Number of views (468)/Comments (0)

Documents to download