ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อนิสิตและสถานที่สอบ TOEIC รอบวันที่ 24 มีนาคม 2560

Author: supattra peungkusol/Tuesday, March 21, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตที่มีรายชื่อสอบ TOEIC รอบวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -12. 00 น. ห้อง 1201 ชั้น 12 อาคารคณะมนุษยศาสตร์  รายชื่อตามเอกสารที่แนบมา

ในวันสอบ นิสิตต้องมาก่อนเวลาสอบ 15-30 นาที

ในวันสอบ ให้นิสิตนำบตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนิสิตมายืนยันก่อนเข้าห้องสอบ

****นิสิตที่บัตรประจำประชาชนหาย ต้องติดต่อทำบัตรใหม่ให้เรียบร้อยก่อนวันที่สอบ

****นิสิตที่บัตรประจำตัวนิสิตหายหรือชำรุดไม่สามารถระบุตัวตนนิสิตได้

ให้ติดต่อกับกองบริการการศึกษา เพื่อออกเอกสารยืนยันตัวตนนิสิตแทนบัตรประจำตัวนิสิต และถ้านิสิตคนใดมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนิสิตมีชื่อหรือสกุลไม่ตรงกัน นิสิตจะต้องนำเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล มายืนยันตนก่อนการเข้าห้องสอบด้วย

Print

Number of views (456)/Comments (0)

Documents to download

x