ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University ) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียน

Author: nantawat/Wednesday, March 29, 2017/Categories: ข่าวทุน

ด้วยมหาวิทยาลัยหนายจิงเปิดรับนักศึกษาจากประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวัฒนธรรมและการสื่อสารของจีน-อาเซียน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ สื่อมืออาชีพ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งมีการให้ทุนการศึกษาต่างๆ ที่สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว  ดังไฟล์เอกสารแนบ
 
For more information
ศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ Nanjing University 
ห้อง PBIC101 อาคารอเนกประสงค์ 3
2 ถนน พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 096-9499442

Print

Number of views (75)/Comments (0)

Documents to download

Name:
Email:
Subject:
Message:
x