ข่าวสาร

เรียนเชิญบุคลากรคณะฯ สมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่น 56&60 ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Author: nantawat/Tuesday, April 4, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคลากรคณะฯ เพื่อรับทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่น 56&60 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม และเดือนกันยายน – กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.deqp.go.th หรือ http://www.iatssforum.jp/en/ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Print

Number of views (374)/Comments (0)

Documents to download

x