ข่าวสาร

เรียนเชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 18 ปี 2560

Author: nantawat/Tuesday, April 4, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 18 ปี 2560 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนส่วนค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.thanyarak.go.th ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพื่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบ 

Print

Number of views (448)/Comments (0)

Documents to download