ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC เปิดรับสมัคสอบ TOEIC รอบที่ 3 (เฉพาะนิสิต มศว เท่านั้น)

Author: nantawat/Wednesday, April 5, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC
เปิดรับสมัคสอบ TOEIC รอบที่ 3 (เฉพาะนิสิต มศว เท่านั้น)
ในวันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท
โดยสมัครได้ที่ https://goo.gl/DFocDX 
 ชำระเงินที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านัน
Faculty of Humanities & TOEIC test center
Open TOEIC examination 3th for SWU students only 
On April, 29 2016 9.00-12.00 pm
Exam fee 750 baht. Register at >> https://goo.gl/DFocDX 
Payment to the Office of the Dean of the Faculty of Humanities.
 Within 19-24 April 2560 only, Office Hours: Monday – Friday, 8.30 – 12.00 and 13.00 -16.30 
Except on National and Religion Holidays

Print

Number of views (1162)/Comments (0)