ข่าวสาร

(UMAP IS) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาประเทศสมาชิกเครือข่าย (รวมประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการ Super Short-Term Programs (STTP: Program C) ประจำปี 2017

Author: nantawat/Monday, April 24, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

UMAP International Secretariat (UMAP IS) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาประเทศสมาชิกเครือข่าย (รวมประเทศไทย) เข้าร่วมโครงการ Super Short-Term Programs (STTP: Program C) ประจำปี 2017 จำนวน 42 คน (หลักสูตรในต่างประเทศจำนวน 34 หลักสูตร) สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ http://umap.org/programs/c/
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://umap.org/forstudents/ และส่งใบสมัครไปยังฝ่ายวิเทศศัมพันธ์ คณะฯ ห้อง 217 (สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์) ในเวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 16.30 (ในวันและเวลาราชกาลเท่านั้น) ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม หรือ วันที่ 13 มิถุนายน 2560

For more information
ฝ่ายวิเทศศัมพันธ์ 02-260-1012

Print

Number of views (527)/Comments (0)

x