ข่าวสาร

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร"ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพมาตรฐานสากล

Author: nantawat/Friday, April 28, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร"ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1 

ระยะเวลาของโครงการ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 วลา 09.00-16.00 น. ทั้งสิ้น 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง         ณ ห้องประชุมบุณชู โรจนสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ


รายละเอียดต่างๆ และใบสมัคดังไฟล์เอกสารแนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นายอรรถกร  เฉยทิม
ติดต่อ 08-6010-9115
อีเมลล์ nengtu@hotmail.com

Print

Number of views (430)/Comments (0)

Documents to download

x