ข่าวสาร

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

Author: nantawat/Monday, May 1, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนา “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.45 น. เป็นต้น ไป ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชมพรรษา (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ สามารถส่งรายชื่อ มายัง อีเมล kritsada.cole@gmail.com หมายเลขภายใน 11032 ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น.

 

For more information

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

(คุณอนัญญา) โทร 02-441-4401-8 ต่อ 1723, 1731 

 

อีเมล lats.mu@hotmail.com หรือ โทรสาร 02-441-4410  

Print

Number of views (503)/Comments (0)

Documents to download

x