ข่าวสาร

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Zoltán Kövecses จาก Eötvös Loránd University

Author: nantawat/Friday, May 5, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ หัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Zoltán Kövecses  จาก Eötvös Loránd University  ณ ห้อง 222 ตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 -12.00 (ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม) รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-679-5000 ต่อ 16262, 16264

 

Print

Number of views (600)/Comments (0)

x