ข่าวสาร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

Author: nantawat/Tuesday, May 9, 2017/Categories: ข่าวสมัครงาน

คณะมุษยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา
เลขประจำตำแหน่ง  (1) 7-0209 สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) สังกัด ศูนย์การศึกษานานาชาติ 

Print

Number of views (1021)/Comments (0)

Documents to download