ข่าวสาร

ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และท่านผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน

Author: nantawat/Monday, May 29, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และท่านผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน 
สาขามนุษยศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 
โดย อาจารย์วนารัตน์ น้อยเล็กและ อาจารย์มัญชุรี เกาสายพันธ์
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้อง 222 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

Print

Number of views (589)/Comments (0)

Documents to download