ข่าวสาร

เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “3rd AUAP Student English Speech Competition”

Author: nantawat/Wednesday, June 21, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย AUAP Secretariat ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดการแข่งขัน “3rd AUAP Student English Speech Competition” ในหัวข้อ University Topic และ High School Topicระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายละเอียดติดต่อ auapheadquarter1995@gmail.com หรือ โทร 085-768-7474

Print

Number of views (480)/Comments (0)

Documents to download