ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

Author: nantawat/Wednesday, June 21, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี”: นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านคติชนวิทยาและวรรณคดี นิทานในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. จึงเรียนเชิญผู้ที่สนใจสแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์jariya_supun@hotmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-940-6979 ภายในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Print

Number of views (543)/Comments (0)

Documents to download