ข่าวสาร

เชิญนำเสนอบทความสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้

Author: nantawat/Wednesday, June 21, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดการระดับชาติ เครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 3 เรื่อง “ฆาตกรรม อาชญกรรม และภาวะนอกกฎหมายในภาคใต้ของไทย วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และการอภิปรายทางวิชาการ จึงเรียนเชิญผู้สนใจร่วมเสนอบทความในการสัมนนา ทั้งบทความสมบูรณ์ และ Concept Paper ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ทางอีเมล์ hassouth2017@gmail.com โทร 0 7567 2707 หรือ 2736 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

Print

Number of views (513)/Comments (0)

Documents to download