ข่าวสาร

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561

Author: nantawat/Wednesday, June 21, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (IAESTE Thailand) จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 จึงเรียนเชิญนักศึกษาระดับชั้นปี 3-4 และปริญญาโท-เอก ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ ณ ที่ทำการ IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม-6 ตุลาคม 2560

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Print

Number of views (612)/Comments (0)

Documents to download