ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตมืออาชีพครั้งที่ 3

Author: supattra peungkusol/Wednesday, July 5, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัยขอเรียนเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชบรมราชกุมารี โดยมีกำหนดการโครงการฯ และวิธีการลงทะเบียนดังเอกสารแนบ 

Print

Number of views (564)/Comments (0)

Documents to download