ข่าวสาร

กำหนดการและใบตอบรับโครงการปฐมนิเทศพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Author: supattra peungkusol/Monday, July 24, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า ขอแจ้งให้ท่านทราบกำหนดการโครงการปฐมนิเทศพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และนักเรียนที่รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รอบ๓) สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ โปรดดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวและตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศส่งกลับมาภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (629)/Comments (0)

Documents to download