ข่าวสาร

นิสิตชั้นปีที่ 1 โปรดตรวจสอบรายชื่อนิสิต ที่ลงทะเบียนสอบโทอิค วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560

Author: supattra peungkusol/Tuesday, August 1, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตชั้นปีที่ 1 โปรดตรวจสอบ รายชื่อนิสิต ที่ลงทะเบียนสอบโทอิค วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 หากมีข้อแก้ไข ให้ติดต่อที่ห้อง 212 ตึกคณะ ในวันที่ 2 สิงหาคม ระหว่าง 8.30-13.30 น. ตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (1425)/Comments (0)

Documents to download