ข่าวสาร

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมโครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย "พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา"

Author: supattra peungkusol/Wednesday, August 2, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี และขอเชิญชวนท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ขาว-ดำ-เทา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (473)/Comments (0)

Documents to download