ข่าวสาร

โครงการอบรมภาษาตะวันออก ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 3/2560 เปิดรับสมัครแล้ว

Author: supattra peungkusol/Wednesday, August 9, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 1

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 2

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 3

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 4

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 5

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 6

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 2

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

36 ชั่วโมง

4,600 บาท

ภาษาจีน ระดับต้น 1

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาจีน ระดับต้น 2 

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาจีน ระดับต้น 3

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาจีน ระดับต้น 4

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาจีน ระดับต้น 6

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาจีน ระดับกลาง 3

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,600 บาท

ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 1

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 2

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 4

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

36 ชั่วโมง

4,000 บาท

เตรียมสอบวัดระดับ N 4

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

36 ชั่วโมง

4,600 บาท

เตรียมสอบวัดระดับ N 5

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

36 ชั่วโมง

4,600 บาท

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2560 เปิดเรียนวันที่ 23 กันยายน – 16 ธันวาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-260-1770-7 , 02-649-5000  ต่อ 16121, 096-7538045

Facebook : facebook.com/swu.cjk

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (2721)/Comments (0)

Documents to download