ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ TOEIC รอบวันที่ 26 สิงหาคม 2560

Author: supattra peungkusol/Thursday, August 24, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์


ก่อนเข้าสอบ TOEIC นิสิตต้องเตรียมบัตรประชาชน และ บัตรนิสิตตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 
ก่อนเข้าสอบโปรดดูรายชื่อและเซ็นชื่อก่อนเข้าห้องสอบ
วันรับผลสอบ TOEIC หากนิสิตไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้เพื่อนมารับแทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และแต่งกายสุภาพมารับผลสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับผลสอบ รับผลสอบได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

*สำหรับนิสิตที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์โปรดนำใบรับรองแพทย์มายืนยันก่อนการเข้าสอบด้วย

 

รายชื่อผู้เข้าสอบดูได้ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (615)/Comments (0)

Documents to download