ข่าวสาร

ขอเชิญไปเป็นเกียรติร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2560

Author: supattra peungkusol/Friday, August 25, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

หากท่านผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว กรุณาแจ้งชื่อของท่านได้ที่นางประกาย  แพงคูณ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 11031 ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2560

Print

Number of views (426)/Comments (0)

x