ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยน ณ Juniata College, USA

Author: supattra peungkusol/Friday, September 8, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวทุน

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา

สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่นางสาวสุพัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์

ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โถงชั้น 1 หน้าลิฟต์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์

***นิสิตเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครมาให้ครบสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (771)/Comments (0)

Documents to download

x