ข่าวสาร

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560

Author: supattra peungkusol/Monday, September 11, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

มศว คลินิก จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560 ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจ และบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ แจ้งความจำนงและรายชื่อในการขอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์แจ้งชื่อได้ที่ นางประกาย  แพงคูณ ภายใน 20 ตุลาคม 2560  พร้อมทั้งชำระเงินล่วงหน้าค่าวัคซีนและค่าฉีด รวม 650 บาท ที่นางประกาย เช่นเดียวกัน เพื่อทางคณะฯจะรวบรวมส่งไปยัง มศว คลินิก ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (449)/Comments (0)

Documents to download

x