ข่าวสาร

ขอเชิญชวนชาว มศว ร่วมตอบแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุข ด้วยเครื่องมือ Happinometer

Author: supattra peungkusol/Monday, September 18, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

ท่านสามารถทำแบบวัดความผูกพัน ความพึงพอใจ ออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/happyswu หรือสแกน QR code ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (487)/Comments (0)

Documents to download

x