ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC รอบวันที่ 30 กันยายน 2560

Author: supattra peungkusol/Wednesday, September 27, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

*** นิสิตผู้เข้าสอบทุกคน โปรดแต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ 

*** โปรดนำบัตรนิสิต (ไม่หมดอายุ หากตรวจสอบแล้วบัตรนิสิตหมดอายุ จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบโดยทันที) และ บัตรประชาชน แสดงตนก่อนการเข้าห้องสอบ

*** นิสิตที่มีความพิการจะต้องนำใบรับรองแพทย์มายืนยันตนก่อนเข้าห้องสอบด้วย

*** โปรดมาก่อนเวลาสอบ 30 นาที

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (671)/Comments (0)

Documents to download

x