ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย อดีดอธิการบดี มศว

Author: supattra peungkusol/Wednesday, November 1, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม เขตบางขุนพรหม เขตพระนคร 

โดย มศว จะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (380)/Comments (0)

Documents to download

x