ข่าวสาร

คณะมนุษยศาสตร์เปิดโครงการอบรมภาษาตะวันออก ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 1/2561

Author: supattra peungkusol/Wednesday, November 8, 2017/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

 หลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้
🇨🇳️
ภาษาจีน ระดับต้น 1 
ภาษาจีน ระดับต้น 2 
ภาษาจีน ระดับต้น 3 
ภาษาจีน ระดับต้น 4 
ภาษาจีน ระดับต้น 5 
ภาษาจีน ระดับกลาง 4 
การฟัง - พูดภาษาจีน 1 
ภาษาจีน ระดับสูง 1 
เตรียมสอบ PAT 7.4

🇯🇵️ ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 1 
ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 2 
ภาษาญี่ปุ่น ระดับต้น 3 
เตรียมสอบวัดระดับ N 3 
เตรียมสอบวัดระดับ N 4

🇰🇷️ 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 1 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 2 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 3 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 4 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 5 
ภาษาเกาหลี ระดับต้น 6 
ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 2 

เรียนเฉพาะวันเสาร์

เริ่มเรียนวันที่ 20 มกราคม 2560
สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 02-649-5000 ต่อ 16121 หรือทาง www.facebook.com/swu.cjk
ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมา

Print

Number of views (3549)/Comments (0)

Documents to download

x